‘Missie in de peel: alle groenafval hergebruiken’

De kringloop van het Biomassaplein voor Energy Port Peelland. © Ingenia / Ixo

DEURNE – Stroom uit dorre blaadjes: het is geen toekomstmuziek voor de Peel. De regio krijgt een terrein waar groen ‘afval’ zal worden omgezet in energie en nieuwe producten. Hoe gaat zo’n biomassaplein er uit zien?

Daphne Broers 20-11-18, 10:07 Laatste update: 10:09

 

Als alles meezit is de Peel over twee jaar een plein rijker waarop ‘groen’ restafval, zoals dood hout of slib uit de voedingsmiddelenindustrie wordt verwerkt tot elektriciteit of afbreekbaar piepschuim. Dat klinkt als een missie waarvoor een industrieterrein op zich nodig is, maar dat is volgens initiatiefnemers EnergyPort Peelland (EPP) niet zo. ,,In totaal hebben we vier hectares nodig”, aldus Iwan Gijsbers van EPP. De locatie in de regio is nog onduidelijk, maar het plein moet wel zeker op een industrieterrein komen te liggen. Dit vanwege het aantal vrachtwagenbewegingen. ,,Ook voor wat betreft vergunningen is een industrieterrein de beste optie.” Het woord plein is overigens gekozen omdat het op een rotonde gaat lijken. Verschillende soorten afval gaan naar verschillende verwerkingsinstallaties en aan het einde van de rit blijft er nul afval over en is alles hergebruikt.

Provincie

Het biomassaplein in de Peel is ook een wens van de provincie. Die wees deze regio vorig jaar aan om een soortgelijk terrein in te richten. ,,De Peel ligt tussen Brainport – regio Eindhoven – en Greenport – regio Venlo – in. Regionaal zijn veel beschikbare ‘reststromen’ die we kunnen verwerken.” Te denken valt aan gft-afval, dood hout, dorre bladeren, loof uit tuinbouw en slib uit de voedingsmiddelenindustrie waarvan je biogas of elektriciteit kunt maken. Ook kunnen mineralen als fosfor of kalium worden gewonnen voor de landbouw en proteïne voor diervoeding. ,,Het is de bedoeling om alles wat binnenkomt om te zetten naar energie en nieuwe producten. Ook sleep je minder met het afval door het hele land.”

Tegenstanders

In Nederland zijn meerdere soortgelijke installaties. Onlangs werd er een nieuwe in Twente (Twence) geopend en in de omgeving van Boxtel zijn vergaande plannen. Wetenschappers zijn het ondertussen niet altijd eens of het verbranden van afvalhout in zo’n installatie het etiket duurzaam mag hebben. Tegenstanders vinden dat er te veel CO2 wordt uitgestoten bij verbranding en dat dit niet snel genoeg kan worden opgenomen door andere bomen. Anderen stellen dat afvalhout anders op de stort zou belanden. Op die manier zou er helemaal geen energie uit worden gehaald.