‘Klimaatdoelen uitdagend’

'Klimaatdoelen uitdagend, maar wel haalbaar voor landbouw'

De hoofdlijnen van het Klimaatakkoord vormen voor de land- en tuinbouw een stevige uitdaging, maar zijn niet onhaalbaar. ,,We pakken de uitdaging op en willen dat boeren en tuinders het nodige gereedschap krijgen om deze opdracht uit te voeren”, reageert bestuurder Kees van Zelderen van LTO Nederland.

 
 

De brancheorganisatie maakt zich er hard voor dat boeren en tuinders uiteindelijk ook een fatsoenlijk inkomen overhouden, zo nodig door middel van compensatie. ,,Is er geen geld beschikbaar, dan is het draagvlak bij boeren en tuinders niet groot”, aldus Van Zelderen. ,,Daarom is het nu veel te vroeg om de uitkomsten van de klimaattafel bij voorbaat te omarmen.”

Het gaat nu vooral om maatregelen tot 2030. Volgens LTO ligt de grootste uitdaging voor de boeren evenwel in de doelen na 2030. In 2050 moet de Nederlandse CO2-uitstoot met maar liefst 95 procent zijn teruggebracht.

,,Dat zullen we als boeren en tuinders nooit helemaal kunnen halen, maar we denken dat op andere manieren te kunnen compenseren door bijvoorbeeld veel duurzame energie te produceren, minder kunstmest te gebruiken en minder eiwit uit andere werelddelen te importeren.’