‘Bestrijding geuroverlast ontbreekt bij integraal duurzame stallen’

'Bestrijding geuroverlast ontbreekt bij integraal duurzame stallen"

Tijdens een overleg met de Tweede Kamer op 14 december 2017 zei staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Milieu dat de aanpak van stankoverlast onderdeel zou worden van de integrale verduurzamingsaanpak veehouderij. In de recent gepubliceerde ‘Monitoring integraal duurzame stallen’ komt het woord geur echter niet voor, constateert de actiegroep max5odeur. Stallen krijgen het predikaat integraal duurzaam zonder dat de veehouder iets extra’s hoeft te doen aan de geuremissie. 

Noch in het rapport, noch in de definitie van integraal duurzame stallen staat geur vermeld als duurzaamheidsthema. Integraal duurzame stallen zijn gedefinieerd als ‘stal- en houderijsystemen waarin verschillende duurzaamheidkenmerken in onderlinge samenhang zijn verbeterd ten opzichte van de regulier toegepaste stallen of systemen’. Het gaat om stallen en houderijsystemen die het dierenwelzijn extra verbeteren door het toepassen van maatregelen die verder gaan dan de wettelijke welzijnsnormen en die daarnaast tenminste voldoen aan andere maatschappelijke randvoorwaarden en wettelijke eisen voor milieu, diergezondheid en arbeidsomstandigheden en economisch haalbaar zijn.