PURATIVE COMPLEX VOOR UW VEESTAPEL, MESTPROBLEMATIEK EN STALLENCONDITIONERING

MELKVEE

Verhoging kwaliteit melk

Vermindering medicatie

Vermindering mastitis

Verlenging levensduur van de koe

Stankreductie in de stallen

MESTKALVEREN

Vermindering medicatie

Inademing lucht vrijwel zonder ammoniak en fijnstof

Snelle voedselopname in het bloed

Vermindering voercomsumptie

Versnelde gewichtstoename

Stankreductie in de stallen

RUNDVEE

Vermindering uitstoot ammoniak

Vermindering medicatie

Inademing lucht vrijwel zonder ammoniak en fijnstof

Snellere voedselopname in het bloed

Vermindering voerconsumptie

Versnelde gewichtstoename

Stankreductie in de stallen